۱۳۸۵/۲/۹ ه‍.ش.

۱۳۸۵/۲/۲ ه‍.ش.

۱۳۸۵/۱/۳۱ ه‍.ش.

۱۳۸۵/۱/۲۹ ه‍.ش.

از پرلاشز پیرزاد

داستان پرلاشز از زویا پیرزاد ( به سلیقه ی من بهترین داستان کوتاه او )موضوعی نسبتا کلیشه ای دارد ....


۱۳۸۵/۱/۱۴ ه‍.ش.