۱۳۸۵/۵/۲۳

مسئله


چرا از ترکیب "زن و بچه" استفاده می کنیم ؟


  

مسئله : چرا از ترکیب "زن و بچه" استفاده می کنیم ؟


 


جواب فمینیستی:زبان برخاسته و برساخته ی قدرت نرینه در طول تاریخ است و زنان را در کنار کودکان ( نابالغ و محتاج به کفیل) می نشاند تا بهتر بتواند سرکوب و کنترلشان کند.


 


جواب آنتی فمینیستی : چون زنان مثل بچه ها پاک و معصوم و محتاج به نگهداری اند  . مثل گل می مانند .البته هر دو از نعمت های خدا هستند که به آدم داده شده . هر چند زن خوبش خوبه و بدش رو خدا نصیب نکنه . درست عینن ِبچه


 


جواب ماست مالی کنانه : چون زنان هستند که کودکان را می زایند و همچنین ترکیب زن و بچه خیلی خوش آهنگ تر از مرد و بچه است .


 


جواب منحرفانه : چون اجداد ما مثل خود ما منحرف بودند و در هر بچه ای یک زن و در هر زنی یک هدف جنسی می دیدند . در واقع آنان ابدا قصد نداشتند زنان را تبدیل به بچه کنند بلکه قصدشان این بود که بچه ها را به زن تبدیل کنند .


 


جواب سیاسیاستراتژیک : چون در زندگی بشر جنگ قاعده و صلح استثنا است .بنابراین زبان که بر اساس روابط اجتماع دگرگونی می پذیرد زنان و کودکان را که از ساختار جنگ خارج بودند و بعنوان غنیمت و گروگان بکار می رفتند در کنار هم قرار می دهد .


 


جواب الهی قمشه ایانه :  زن و بچه ی آدم ناموس آدمه . آدم  نه همین آدم . آدم ابوالبشر . آدم ابوالبشر سیب را چرا از دست حوا گرفت . در روایات گندم آمده . فرقی نمی کنه . همه جلوه ی حضور حقه . هر چیزی به جای خویش نیکوست . چه زیبا می گه مجتهد شبستری . اگر یک ذره را بر گیری از جای . فروریزد همه عالم سرو پای . این یعنی همه چیز  عالم به همه چیزش میاد . مردم هم می گن طر ف همه چیزش به همه چیزش میاد ...."زن و بچه " به هم میان ...اومدن و اومد داشتن  تو ادبیات عامیانه ما خیلی بکار می ره ...خلاصه طرف آمده بود لب بام قالیچه تکون بده . حالا چرا خودشو تکون داد ؟ ...تو بی اُر نات توبی همینه دیگه . دنبال چی می گردی . قالیچه گرد نداشت ...نات توبی ...خودشو تکون داد ....


 


توضیح اضافه : من خودم جواب الهی قمشه ایانه را بیشتر از همه می پسندم....


 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر