۱۳۸۵/۲/۳۱

مسئله ی شکلات

من شیفتگی ام را نسبت به تیم برتون مخفی نمی کنم .در معدود لحظات معدود "روشن بینی !" اما از خودم می پرسم آیا این شیفتگی معلول عواملی خارج از خود اثر سینمایی نیست ؟


 


۱۳۸۵/۲/۱۷

دموکراسی به ایران می آید

کسانی که موافق حمله ی نظامی و مداخله ی نظامی آمریکا و جهان غرب برای بهبود وضعیت کشور و دستیابی ایرانیان به دموکراسی هستند ....