۱۳۸۵/۱۲/۳

۱۳۸۵/۱۱/۱۲

سینه خیز

ورزشکار کت و شلوار خاکستری پوشیده ،از همانها که اکثر اعضای تیم ملی کشتی یا وزنه برداری یا جودو یا والیبال جمهوری اسلامی می پوشند...