۱۳۸۵/۶/۱۰

نکته

یادتان هست چند سال پیش که فیلم شوکران بهروز افخمی اکران شد جماعتی از پرستاران چه قشقرقی راه انداختند ؟ ...


یادتان هست چند سال پیش که فیلم شوکران بهروز افخمی اکران شد جماعتی از پرستاران چه قشقرقی راه انداختند ؟ آنها چه چیز را نفهمیده بودند؟


حالا نگاهی به این نقد گونه بیندازید .


 این آقا چه چیز را نفهمیده ؟


آها . این را که آدم های یک داستان  نماینده ی خودشان هستند نه هم کیشان و هم میهنان و همکارانشان .مگر اینکه داستان درباره ی یک ملت یا مذهب یا حرفه نوشته شود و نویسنده  با قرار دادن صندلی خودش یا قهرمان اش بیرون از دایره ی آن جمع به هجو یا هتک آنها بپردازد (یک چیزی شبیه بدون دخترم هرگز)


 البته اینجا موضوع یک سریال عامه پسند است و طبایع فرهیخته می پسندند که به هر بهانه ای به آن تاخته شود. اما در نظر بگیرید که به این شیوه می توان هملت را خواند و حکم صادر کرد همه ی دانمارکی ها یا مرددند یا جانی  یا خوش قلب اما ناتوان!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر