۱۳۸۵/۸/۲۹

۱۳۸۵/۸/۲۰

از زور درد

  وب چرخ میزنم.*وبلاگهای جدا افتاده را می گردم . آنهایی که پس زمینه شان باران یا برف می آید و فرشته ی کوچکی بجای نشانه ی موس دارند ...